(?)

Michael-Christensen

Michael is van zijn werk clown bij het circus in New-York. in 1985 lag zijn broer in het ziekenhuis. Natuurlijk kwam hij regelmatig op bezoek. Toen de dokters hoorden dat Michael clown was vroegen ze hem een keer voor de kinderen te spelen. Dat bezoek aan de kinderen was een groot succes. Even kenden ze geen pijn of angst en even kenden ze geen verdriet. Even waren ze een gewoon kind. Hij wilde dat meer kinderen die ervaring zouden krijgen en daarom richtte hij:`Clown Care Unit`op. Een organisatie die er voor zorgt dat kinderen in Amerikaanse kinderziekenhuizen ook clowns op bezoek krijgen. En dat is hem gelukt. Hij heeft er dus voor gezorgt dat die kinderen in Amerika dus ook clowns op bezoek krijgen.

 

Dit is een foto van Michael Christensen.             dit is michael als clown